Čokolada taman kakva treba biti

~
Jedinstvene kombinacije okusa sjedinjene u savršenoj mjeri: ničega previše, ničega premalo, na pravom mjestu u pravo vrijeme…

Malo i slatko d.o.o. | Sjedište: Palmotićeva 30, 10000 Zagreb, HR | OIB: 69086545885

Copyright © 2012.-2019. Sva prava pridržavaju odgovarajući vlasnici.